Konkordato nedir? Konkordato neden ilan edilir?

İflas anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

Bu anlamıyla tarihte “Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşmalar” için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragât eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

KONKORDATOYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hem borçlu hem de alacaklı başvurabilir. Borçlu, bir vade verilmesi veya indirim yapılarak borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulabilmek için konkordato talep edebilir. Alacaklı da iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemleri başlatılmasını isteyebilir.

KONKORDATOYA NASIL BAŞVURULUR?

Borçlu veya alacaklı konkordato için şirketin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmak zorunda. Dilekçe ve şirketin bilançosuyla yapılan başvuru mahkemenin inceleme sürecini de başlatıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir